BEMUTATKOZÁS

Nevelőmunkánk során - a szülői hátérrel együttműködve - arra törekszünk, hogy a gyermek testileg-lelkileg harmóniában élve fejlődjön. Óvodai nevelésünk gyermekközpontú, a gyermek egyéni érési folyamatához igazított fejlesztés, melyben személyiségük szabadon kibontakozhat.

Napirendünket óvodáinkban úgy szervezzük, hogy biztosítjuk a tevékenységben a folyamatosságot, a kötetlenséget és a választhatóságot. A legtöbb időt a játékra, játékos tevékenységekre fordítjuk, mint az óvodás korú gyermek fő tevékenységére. Játék, a tevékenységekben megvalósuló tanulás, közvetlen tapasztalatszerzésen alapul, kötött vagy kötetlen formában valósul meg.

Központi intézményünk a Kolozsvár utcai három csoportos óvoda. Az épület külső és belső képe a korszerű óvodai nevelés szellemében készült, egyedi belsőépítészeti megoldásokkal, melyre a természetes anyagok felhasználása a jellemző.

A Hűvösvölgyi út 209. szám alatti gyönyörű villaépület két vegyes összetételű csoport számára nyújt családias, barátságos légkört. Az óvodában tehetséggondozó program működik, melynek célja, hogy elősegítse a gyermekekben rejlő tehetség kibontakozását.

A Máriaremetei út 185. szám alatti óvoda három csoporttal üzemel. Az épület úgy helyezkedik el a saroktelken, hogy a főútvonal forgalma nem zavarja a gyermekek életét, szeretetteljes légkört.

Az épületek fekvése, kertje számos érdekes és különleges megfigyelésre ad lehetőséget. Az erdőt rendszeresen járjuk, évszakhoz kapcsolódó és alkalmi megfigyeléseket, kísérleteket végzünk.

Alapelveink:

  • a kisgyermekek játékos környezet - és természetismeret keretében gyűjtsenek minél több saját tapasztalatot, élményt
  • nyugodt, családias, biztonságot nyújtó légkör megteremtése, amelyben a játéké a legnagyobb szerep

A mi óvodánk célja, hogy - helyi adottságainkat figyelembe véve, a családdal szorosan együttműködve - derűs, harmonikus, kiegyensúlyozott légkörben a gyermek testi, lelki, értelmi, szociális, egyéni és életkorspecifikus fejlődését megteremtsük. Kialakítsuk a gyermeknek a környezet szépségei iránti pozitív érzelmi kötődését (rácsodálkozás, gyönyörködés, megóvás). Külön figyelmet fordítunk az egyéni sajátosságokra, az eltérő fejlődési ütemre.

Nevelőmunkánk alapvető feladata a gyermekek személyiségfejlesztése. Olyan tapasztalatok, élmények nyújtása, amelyek során a gyermekek életkoruknak, fejlettségüknek megfelelően tájékozódni tudjanak az őket körülvevő természeti és tárgyi világban.

Óvodánkban működik a Pedagógiai Szakszolgálat, ahol logopédus, fejlesztőpedagógus, pszichológus foglalkozik a segítségre szoruló gyermekekkel.

A Kolozsvár utcai és Hűvösvölgyi úti óvoda tornatermében lehetőség van térítés ellenében sportolásra, és mind a három óvodában térítésmentes hitoktatásra.

Alapítványunk 1997. július 10-én lett bejegyezve, melynek célja a Kolozsvár Utcai Óvoda gyermekcsoportjainak természet- és környezetismereti fejlesztésének támogatása.

Mind a három épület elnyerte a "Zöld Óvoda" címet, s rendszeres madarász-ovi programjainkkal a Magyar Madártani Egyesület madárbarát kertje vagyunk.

Bartusné Tóth Györgyi
óvodavezető

KAPCSOLATFELVÉTEL

Kolozsvár Utcai Óvoda:
1028 Kolozsvár utca 15-19.
Tel./ Fax.:275 72 03, 275 72 04, +36 20 628 84 88
E-mail:

Tagóvodák:
1029 Máriaremetei u. 185.
Tel.: 1/376 50 34, +36 20 628 7144

Hűvösvölgyi u. 209.
Tel.: 1/376 53 08, +36 20 628 3332

TAGÓVODÁK

Ismerje meg három tagóvodánkat!

DOKUMENTUMOK

A letölthető dokumentumok listája

KÜLÖNÖS KÖZZÉTÉTELI LISTA

A letöltéséhez kattintson!

LETÖLT
TAGÓVODÁK

Központi intézményünk a Kolozsvár utcai három csoportos óvoda. Az épület külső és belső képe a korszerű óvodai nevelés szellemében készült, egyedi belsőépítészeti megoldásokkal, melyre a természetes anyagok felhasználása a jellemző.

A Kolozsvár Utcai Óvoda a következő címeket viseli:


A Hűvösvölgyi út 209. szám alatti gyönyörű villaépület két vegyes összetételű csoport számára nyújt családias, barátságos légkört. Az óvodában tehetséggondozó program működik, melynek célja, hogy elősegítse a gyermekekben rejlő tehetség kibontakozását.

A Hűvösvölgyi úti óvoda a következő címeket viseli:


A Máriaremetei út 185. szám alatti óvoda három csoporttal üzemel. Az épület úgy helyezkedik el a saroktelken, hogy a főútvonal forgalma nem zavarja a gyermekek életét, szeretetteljes légkört.

Az épületek fekvése, kertje számos érdekes és különleges megfigyelésre ad lehetőséget. Az erdőt rendszeresen járjuk, évszakhoz kapcsolódó és alkalmi megfigyeléseket, kísérleteket végzünk.

A Máriaremete úti óvoda a következő címeket viseli: